תקנון האתר - שופינג דיל

תקנון לתוכנית השותפים של שופינג דיל

 

הסכם:

התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

על ידי ההרשמה להיות שותף בתוכנית השותפים של שופינג דיל,  אתה מסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות הבאים ("תנאי השירות").

 

מבוא הוראות כלליות:

*שופינג דיל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון ותנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת
כולל תכונות חדשות המשפרות או משפרות את התוכנית הנוכחית, כולל שחרור כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופות לתנאי השירות. שימוש מתמשך בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה הסכמתך לשינויים כאלה.

*חברת שופינג דיל שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להצטרפות לתוכנית מכל סיבה שהיא.

*הפרה של אחד מהתנאים שלהלן תביא לסיום חשבונך ולחילוט כל תשלומי עמלות כלולות מצטברים שנצברו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים השימוש על אחריותך בלבד.

* למשתתף לא תהיה טענה ו/או דרישה לחברה לגבי תפעול תוכנית הפרסום השיתופית לרבות טענות לגבי טיב המוצרים, היקף המוצרים המוצגים בתוכנית הפרסום השיתופית, כמויות המלאי למוצרים, גובה התגמול הניתן, זמינות ותדירות המוצרים הנכללים בתוכנית הפרסום השיתופית, סוגי המבצעים המוצעים, נהלי המכירה של החברה וכיו"ב.

*מוסכם על המשתתף כי התמורה המצוינת, הינה התמורה היחידה והמוחלטת וכי תמורה זו שימשה בסיס להסכמת המשתתף ופעילותו במסגרת תוכנית הפרסום השיתופית. כמו כן, ככל שייקבע אחרת בכל ערכאה משפטית, מתחייב המשתתף לשפות את החברה במלוא נזקיה.
המשתתף מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה והפסד ישיר או עקיף ובכלל זה גם הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין בכל מקרה בו תועלה דרישה, תביעה על ידי צד שלישי שנבעו מהפרה שבוצעה על ידי המשתתף של תנאי השימוש והתקנון של תוכנית הפרסום השיתופית.
כגון – הפרה של זכויות יוצרים וקניין רוחני
לדוגמא – במידה ולקחת חומרים שלא דרך שופינג דיל
ויתגלה כי הם בעלי הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני ופרסמת איתם את המוצרים שלנו וכיו"ב.
אתה מאשר כי התביעה השיפוט והענישה תהיה עלייך בלבד – ולא תבוא בטענה כלפיי שופינג דיל או מי מעובדיה.

*מוסכם בזה על המשתתף והחברה כי הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד


תנאי התחייבות המשתתף ורישום חשבון:

0.1 עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להשתתף בתוכנית זו.

0.2 אתה חייב להתגורר בישראל כדי להיות שותף.

0.3 אתה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי "בוטים" או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.

0.4 עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא"ל תקפה וכל מידע אחר המתבקש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.

0.5 הכניסה שלך עשויה לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מורשית.

0.6 אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך וסיסמתך. שופינג דיל אינה יכולה ולא תהיה אחראית בגין כל אובדן או נזק בגין אי עמידתך בחובת אבטחה זו.

0.7 אתה אחראי לכל התוכן שפורסם ופעילות המתרחשת תחת חשבונך.

0.8 אדם אחד או ישות משפטית אינם רשאים לנהל יותר מחשבון אחד.

0.9 בפרסום ממומן (גוגל, אינסטגרם וכדומה) חל איסור להשתמש בלוגו, בדומיין או במילות מפתח של החברה- שופינג דיל בכל הווריאציות הקיימות שלו לדוגמא – (שופינג דיל, shoppingdeal, Shopping Deal,)
לפני כל העלאת קמפיין יש לבצע החרגה למילות מפתח אלו, שימוש במילים אלו יגרום לחסימת המשתמש לצמיתות מהתוכנית.

0.10 אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר כל חוקים בסמכותך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).

0.11 ההצטרפות לתוכנית הינה אישית ולא ניתנת להעברה או להמחאה.

0.12 חל איסור שימוש בספאם הן במייל והן בערוצים אחרים.

המשתתף מתחייב לבצע את הפעילות בהתאם לכל החוקים, הוראות ותקנות הרלוונטיים.

במסגרת ההצטרפות המשתתף מתחייב שכל פעילות הפרסום תבוצע בהתאם להוראות החוק ובהוראות הדין בישראל.

מאפייני התוכנית:

2.1 לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותפים ייחודי. מותר לך להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך, במיילים שלך או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישור וגרפיקה גרפית לשימוש בקישור לשופינג דיל. אנו עשויים לשנות את עיצוב הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא התראה מתאימה.

2.2 כדי לאפשר צבירה מדויקת של מעקב, דיווח והפניה, אנו נספק לך פורמטים מיוחדים של קישורים לשימוש בכל הקישורים בין האתר שלך לבין שופינג דיל. עליכם לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלכם לשופינג דיל משתמש כראוי בפורמטים מיוחדים של קישורים. קישורים לאתר שופינג דיל המוצבים באתר שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים "קישורים מיוחדים". תוכלו להרוויח עמלות הפניה רק ​​בגין מכירות על מוצר של קניות אשר מתרחשות ישירות באמצעות הקישורים המיוחדים שלך
אנו לא נהיה אחראים כלפיך בגין כשל כלשהו על ידיך או על ידי מישהו שאתה מפנה אליו שימוש בקישורים מיוחדים או הקלד באופן שגוי את קוד השותף שלך, כולל במידה וכישלון כזה עלול לגרום להפחתה כלשהי בסכומים שאחרת ישולמו לך בהתאם להסכם זה.

דמי הפניה / עמלות ותשלום:

3.1 כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית להרוויח דמי הפניה, על הלקוח ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר שלך, דוא"ל או הודעות אחרות אל https://shoppingdeal.co.il ולהשלים הזמנה למוצר במהלך אותה תקופה.

3.2 אנו נשלם עמלות רק על קישורים שעוקבים אחריהם ומדווחים באופן אוטומטי על ידי המערכות שלנו. לא נשלם עמלות אם מישהו אומר שרכש או שמישהו יגיד שהזין קוד הפניה אם המערכת שלנו לא עוקבת אחריה. אנו יכולים לשלם עמלות רק בעסקים שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים המעוצבים כראוי שעוקבים באופן אוטומטי על ידי המערכות שלנו.

3.3 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות מכירה או שיווק מרמאות, בלתי חוקיות או אגרסיביות מדי.

3.4 התשלומים מתחילים רק לאחר שהרווחת יותר מ -100 ₪ הכנסות שותפות. אם חשבון השותף שלך לעולם לא עובר את רף 100 ₪, העמלות שלך לא ימומשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את רף 100₪.
אך באם המשתתף לא הגיע לסכום המשיכה המינימלי במהלך 3 חודשי פעילות מלאים, יתאפשר לו על פי שיקול דעתה של החברה למשוך את סכום הזכאות הצבור לזכותו. באמצעות פנייה אל כתובת המייל [email protected]

3.5 התגמול המצוין במערכת הפרסום השיתופית עבור המוצרים הינו התגמול בשקלים אחרי מע"מ וזאת כרגע רק לתקופת הפיילוט של התוכנית לזמן מוגבל , לאחר מכן התגמול יחולק ויחושב לפני מע"מ ולפני ניכוי במקור ככל שנדרש על פי חוק.

3.6 טרם ביצוע משיכת התגמול – באם ירצה המשתתף לקבל זיכוי לרכישה באתר האינטרנט במקום לקבל את התגמול ככסף בהעברה בפייפאל עליו לציין זאת על ידי שליחת הודעה אל כתובת המייל [email protected]

3.7 המשתתף מסכים כי המידע התקף והקובע הינו המידע המופיע במחשבי החברה ו/או מסמכיה וכן מאשר כי הינו מודע שיתכן והמידע אשר יוצג לו באזור האישי לא ישקף במלואו את המידע המופיע במחשבי החברה וזאת בשל טעויות תוכנה אפשריות.

3.8 הזכאות מותנית בכך שלא בוצע ביטול עסקה על ידי הלקוח במהלך 14 ימי עסקים עוקבים למועד החיוב.
ובכך שלא בוצע תשלום שאיננו חוקי – כגון תשלום באמצעי גנוב כזה או אחר.
במידה והחברה תזהה כי עמלות ניתנו על עסקאות שבוטלו או שלא יצאו לפועל בשל כל סיבה שהיא, עמלות השותף יסורבו לתשלום ויימחקו מפירוט התשלומים בחשבונו.

3.9 העמלות מועברות בהעברה לחשבון הפייפאל עד ה – 15 לכל חודש עבור המכירות התקינות מהחודש הקודם
מינימום צבירה לתשלום לתוכנית הפיילוט – 100 ש"ח.
באם ירצה המשתתף לקבל זיכוי לרכישה באתר האינטרנט במקום לקבל את התגמול ככסף בהעברה בפייפאל עליו לציין זאת על ידי שליחת הודעה אל כתובת המייל [email protected]

3.9.1 כרגע לתקופת הפיילוט ועד להודעה חדשה אנו נותנים לך 4% קבועים מכל רכישה של לקוח שיגיע ויבצע עסקה מלאה על פי חוקי המדיניות באמצעות הקישור הפרטי שלך, במידה וסכום האחוזים ישתנה אנו נודיע על כך בדף האתר.

זיהוי עצמך כשותף לאתר שופינג דיל – אי קיום ליחסי עבודה:
4.1 המשתתף מתחייב שלא להציג עצמו כסוכן, מתווך או נציג של החברה.

4.2 המשתתף מאשר כי אינו מקבל הנחיות לביצוע מאתר שופינג דיל והמשתתף מנהל למיטב הבנתו וידיעתו את פעילות הפרסום.

4.3 באישור תנאי השימוש ותקנון התוכנית, המשתתף בתוכנית מאשר כי הינו נותן שירותי פרסום וקידום לאתר שופינג דיל וכי לא מתקיימים בין המשתתף ו/או מי מטעמו לבין החברה יחסי עבודה.

4.4 אינך רשאי להוציא הודעה לעיתונות ביחס להסכם זה או להשתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לסיום התוכנית שלך. בנוסף, אינך רשאי בשום אופן להציג בצורה מוטעית או לייפות את היחסים בינך לבין החברה, לומר שאתה מפתח את מוצרינו, לומר שאתה חלק משופינג דיל או להביע או לרמוז על קשר או שייכות כלשהם

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

דילוג לתוכן